Disse sprekingene kan spare kommunen for millioner