Oppland fylkeskommune har i et brev til Nord-Fron kommune etterspurt sikringstiltak ved TIP-bygget ved Vinstra vidaregåande skule (VVS). Fylkeskommunen oppfatter det som Nord-Fron sitt ansvar å flomsikre Givra og etterspør derfor snarlig respons.

Vurderer videre bruk

Fylkeskommunen står som eier av bygingsmassen og vil unngå å havne i lignende situasjoner som foregående år i forbindelse med snøsmelting og eventuell flom. I 2011, 2013 og 2017 ble skolebygningen påført vannskader.

- Vi har hatt en dialog med kommunen på dette tidligere, det er ikke noe dramatikk i dette nå, sier eiendomssjef Sigurd Haaland.

Han forteller at det pågår en vurdering av hva bygget skal brukes til i framtida, men at ingenting er konkludert så langt.

Potensielt store skader

Ifølge en rapport fra Norconsult vil en 200-årsflom i vassdraget føre til oversvømmelse av Givra og omkringliggende områder. Oppstrøms Skåbuvegen ved krysset i Givervadet, vil rundt ti boliger stå i fare for å bli påført flomskader.

Nedstrøms vil både VVS og Vinstrahallen bli oversvømt, konkluderes det med i rapporten.

Det har ikke lykkes Dølen å få en kommentar fra teknisk avdeling i Nord-Fron kommune fredag ettermiddag.