I løpet av 2018 skal 30 000 hjortedyr testes for skrantesjuke (Chronic Wasting Disease) her i landet.

Miljødirektoratet har pålagt jegere i utvalgte kommuner å teste felte hjortevilt under jakta i år.

I Ringebu og Sør-Fron skal alle felte elg og hjort over to år testes for sjukdommen, som kan påvises i prøver fra hjerne eller lymfeknuter.

I den forbindelse arrangerer Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor informasjonsmøte for jegere 4. september.

En representant fra Norsk institutt for naturforskning vil informere om CWD og prøvetaking, mens landbrukskontoret deler ut utstyr til prøvetaking, opplyser Sør-Fron kommune.