Nå er ysteripipa på Vinstra blitt historie - viker plass for nye kontorbygg