Personleg frå Aud Hove om sin utviklingshemma bror på Stortinget: - Rune kan ikkje sjølv fortelja om sin situasjon