Det er FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved skolen som i et brev til Nord-Fron kommune ber om dette. Bussholdeplassen ligger i et uoversiktlig vegkryss.

– Busstoppen er særdeles uoversiktlig i begge retninger, den ligger i en sving. De fleste barna må krysse vegen, skriver FAU i brevet.

Nedsatt fartsgrense

Det er fartsgrense på 60 kilometer i timen på vegen som kommer opp fra Vinstra, gjennom Sorperoa og videre til Skåbu. I følge foreldrene blir fartsgrensen ikke respektert, og nedsatt fart er et av tiltakene de vil ha innført for å bedre sikerheten for barna.

– Vi ser det som et nødvendig tiltak at fartsgrensa skal bli satt ned til 40 kilometer i timen på denne strekningen, og et skilt som varsler om skolebarn som krysser veg, sekundært spesiell skilting om skolebarn som krysser vegen, uttaler FAU. De ber også om at gang- og sykkelvegen ned mor Sorperoa blir videreført de siste 300 meterne som mangler opp til bussholdeplassen.