Arbeidene vil bli utført med pukksuger og skinnegående ballastrenseverk som graver opp den gamle pukken fra sporet. Framdriften på arbeidene vil være ca. 100 meter i timen.

Buss for tog

Arbeidene vil foregå i perioden fra og med torsdag 28.07 til og med lørdag 22.08 i tidsrommet kl. 03:30 – kl.11:00 og fra klokka 23:00 til 09:30 natt til søndag. Jernbaneverket beklager ulempene dette kan medføre for naboene med tanke på støy. NSB setter opp buss for tog. Nærmere informasjon om dette finner du på NSBs nettside.