Setter en stopper for elvas ødeleggelser: Arbeidet er venta å ta ett år

foto