– Lagring og dumping av rundballer langs Laugen og sidevassdragene er blitt et stort forurensningsproblem, påpeker Tore Solbakken, nestleder i GSFF.

Plast fra rundballer

Solbakken ser et stort forurensingsproblem ved at plast fra rundballer ligger strødd i og langs Laugen. Han har via fototjenesten ”Norge i bilder” registrert utallige rundballer i Laugen, bakevjene og i våtmarksområder.

– Mye er nok rester etter flommen i 2013, men det er ingen unnskyldning for at disse rundballene fortsatt ligger der de ligger og går i oppløsning. Nå må landbruksnæringen få noen nye og strengere regler å forholde seg til hvordan rundballer behandles og lagres med tanke på flomsikring og forurensningsfare, sier Solbakken, som selv har prøvd å ta i et tak, men erfarte at det trengs maskinkraft for å kunne fjerne plast fra rundballer på flere hundre kilo.

– Innen landbruksnæringen fins det nok av maskineri å ta av – dugnad med muskelkraft nytter ikke. Både rundballer med plast og gamle halmballer må fjernes, sier Solbakken.

Kilometervis med plast

Solbakken har regnet ut at hver rundball har rundt 75 meter med plast. På ei enkelt øy ved Frya har han telt opp 47 rundballer spredt omkring.

– Til sammen utgjør de 47 rundballene alene 3, 5 kilometer med plastremser, og det er bare en liten del av totalen, forteller Solbakken som har kartlagt elvestrekningen fra Losna til Frya.

– Spesielt i nærheten av evjer og våtmarker som ved Losna, Olstadøya/Gåsøya, Skarvollane, Risøya, Hæringen og våtmarksområdene ved Frya, er det ille. Det er flomutsatte områder som overhodet ikke egner seg til lagring av rundballer. Vi som fisker langs elva ser at det bare blir verre og verre. Det er et paradoks at vi er så flinke til å rydde i gater og rundt oss der vi ferdes, men i og langs elva der fisk, fugler og dyr lever, bryr vi oss mindre om. Nå må landbrukskontorene i Midtdalen sørge for en dialog med gardbrukerne slik at det blir opprettet flomsikre lagringsområder for rundballer, og samtidig sørge for at de som ligger rundt omkring blir fjernet, sier Solbakken som har kontaktet fylkesmannen i sakens anledning.

– Dette er et såpass alvorlig forurensingsproblem at det må løftes opp på fylkesnivå, og glemmes skal heller ikke krav til flomsikring ved lagring langsmed sidevassdragene. Det er de gode tiltakene vi gjør på land som hindrer plast og søppel i å havne ut i elva, påpeker Solbakken avslutningsvis.

Vil sende ut SMS

Landbrukssjef i Nord-Fron, Eldri Siem, er kjent med problematikken.

– En og annen rundball kan nok havne i elva også i Nord-Fron, men flomproblematikken er nok ikke så stor her som lenger sør. Men uansett, for at det ikke skal bli et forurensningsproblem, så sender vi ut en SMS med henstilling om at gardbrukerne frakter rundballene på sikker grunn i tilfelle flom. Da er vi i alle fall føre var, forteller hun til Dølen.

Også landbrukssjefen i Ringebu og Sør-Fron, John-Ludvik Dalseg, oppfordrer gardbrukerne til å benytte dagene framover til å flytte rundballer vekk fra elva.

– Vi ser problemet, og innser også at de tiltakene vi gjør på land er forebyggende, særlig nå som vi vet at det er flomfare. Det beste er jo om rundballene lagres flomsikkert allerede ved innhøsting. Vi vil se nærmere på dette framover, sier Dalseg til Dølen.

Bildeserie som viser samlingen av rundballer i Laugen og ved øya Hæringen utenfor Frya etter siste flom. Foto: Norge i bilder