Bekken flommer over rett nedenfor krysset inn til den vidergående skolen på Vinstra. På samme sted som den gjorde store skader under siste flom.

Gravemaskiner i gang

Flomvannet har truet med å trenge inn i kjelleren i et bolighus, og det er en gravemaskin i gang med å lede vannet vekk fra eiendommen. En annen gravemaskin graver i krysset inn til den vidergående skolen for å unngå at det skal dannes en propp. De gamle TIP-byggene, som tidligere huset verksteder til den vidergående skolen, er oversvømt. En del spillolje derfra flyter utover. Bekken har også tatt seg et nytt far og ledet vann til å renne ned på ene siden av Byrebrua over Laugen. Kommunale folk har vært på stedet og besiktiget.