Fire hoppbakker skal bygges i Jordalen, men det er K70-bakken som blir prioritert i første omgang.

Hovedlandsrenn på Gålå

Den må nemlig stå ferdig til Hovedlandsrennet 2019 skal arrangeres på Gålå i månedsskiftet februar-mars. Hoppkonkurransen er lagt hit til nyanlegget i Jordalen.

– Det neste som nå vil skje er maskinarbeid for å få gjennomført den nødvendige masseforflytning. Mye av maskinarbeidet på de andre bakkene vil også bli gjort samtidig, men som sagt har ferdigstillelse av K70-bakken førsteprioritet, forteller Torfinn Scheie, tidligere skihopper og en av ildsjelene i hoppgruppa.

Byggesøknad klar

Den formelle byggesøknad med reguleringsplan for hoppanlegget i Jordalen blir levert inn i slutten av april. De tre midtdalskommunene har alle gått inn med økonomiske midler for å støtte byggingen av anlegget, og anlegget er ett av regionens prioriterte idrettsanlegg.

– Det er strenge, nasjonale krav til slike anlegg og reguleringsplaner. Derfor brukes eksterne krefter til dette arbeidet. Søknaden og reguleringsplanen må være såpass kvalitetssikret at den blir godkjent i første runde. Vi har ikke mer enn tid og veg for å bli ferdige, sier styreleder i Gålå idrettsanlegg, Ole Muriteigen, som tilføyer at det er de lokale idrettslagene som har betalt denne reguleringsplanen.

Muriteigen skryter også av velvillige grunneiere, og av Mjøsen Skog som gjennomførte snauhogsten som et økonomisk nullprosjekt.

– Vi har hatt mange gode hjelpere underveis og trenger det fortsatt.

Oppstart i mai

Asbjørn Stensrud har vært Gålå idrettslag sin kontaktperson mot Norconsult som har utarbeidet reguleringsplanen og søknaden om godkjenning av hoppanlegget. Han har trua på at dette nå skal gå vegen.

– Det må påregnes en tre uker med saksbehandling før vi kan sette i gang med maskinarbeidet. Så i slutten av mai-måned skal vi være i gang med masseforflytning og annet maskinarbeid. Jeg kan på ingen måte se noe annet enn at dette prosjektet nå vil gå sin gang og bli ferdigstilt som planlagt, sier Stensrud til Dølen.

På plass i Jordalen var også Kristian Brenden sammen med unge hoppere fra Midtdalen.