Gammelt råk blir ny gang- og sykkelveg til Øvre Vinstra