– Æ har blitt forespurt mang ganga, men det har aldri passa