Narkotikasaker går ned, mens volds- og vinningskriminalitet øker