Mål om å lyse ut 500 stillingar og lærlingeplassar: - Vi må gjere ein ekstra innsats

foto