- Konsekvensane av vedtaktet i Glasopor-saken kan få svært uheldige verkingar for næringslivet og danne presedens for heile landet