Folkets favoritter: - Vi får sørge for å markere oss