Dale-Gubrand bygde kyrkje etter klubbeslaget, nå leiter dei med georadar etter spor