Køyring til deponi slit på hyttevegen, veglag meiner kommunen fråskriv seg ansvar

foto