- Entreprenør og kommune må forlate Kvamsfjellet med æren i behold