Medan arbeidet pågår kan vegen bli stengt i perioder på inntil 20 minutt på dagtid, melder Statens vegvesen.

Skånar helgetrafikken

Arbeidet går ut på å sikre lause steinblokker i fjellskjæringa ved Kleivberget. Anleggsarbeidarane kjem til å jobbe mellom klokka 10 og klokka 20 måndag til og med torsdag, fram til cirka 1. juli.

- På den måten kan helgetrafikken gå som normalt, seier byggeleiar Mizanur Rahaman i Statens vegvesen. Han seier dei vonar bilistne har forståing for at det kan bli forsinkelsar og kø medan dette viktige arbeidet, som skal gjera vegen meir trafikksikker, blir utført.

Vegvesenet oppmodar gjennomgangstrafikk mellom Oslo og Trøndelag til å køyre riksveg 3 gjennom Østerdalen, om dei vil unngå venting på E6 i Ringebu.