Planlegger asylmottak med plass til 150 beboere på Vinstra