Slutt på å dele vegen med tungtrafikk: Gangbrua er endeleg klar til bruk