Jordskiftretten med dom: Gålå Eiendom AS fikk vegrett på Langslåvegen

foto