Nytt tilbod på Flatmoen til vinteren: På med polstringa, nå blir det hockey

foto