Lederen i Rødt om forskjells-Norge og covid-19: - Krisa har også vist hvor dårlig det står til med beredskapen

foto