Må ta grep etter synkende elevtall. Nå slås flere klasser sammen på denne skolen: - Ikke til å unngå