Bedrifta, som vart stifta i 1999 som Opplandske rørsystemer, har tidlegare hatt forretningsadresse både i Ringebu og på Vinstra. Sidan 2004 har forretningsadressa vart Lia, i følge kunngjeringar i brønnøysundregisteret. Offentlege rekneskapstal syner at firmaet hadde millionunderskot både i 2015 og 2016.

Dølen har ikkje greidd å få kontakt med styreleiar Tommy Steinset, og vi er ikkje kjent med kor mange som var tilsett i bedrifta på konkurstidspunktet.

Fyrste skiftesamling er sett 24. mai. Bubestyrar er Aslak Runde, Lillehammer.