Skogbrannen utviklet seg rett ovenfor pukkverket før Trøståkersvingen på E6. Rundt 500 kvadratmeter er svidd av.

- Vi er i ferd med å bevege oss innover i brannområdet, og vi skal klare å stoppe denne skogbrannen her før den utvikler seg videre, sier branninspektør i Midt-Gudbrandsdal Brannvesen, Tor Engum.

Forbud mot all åpen ild

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen har nå gått ut med forbud mot all åpen ild fram til 13 juli - da skal det tas en ny vurdering.

- Det er ekstremt tørt og det er ekstrem brannfare. Vi så under denne brannen at det utviklet seg topbrann i trærne veldig raskt før vi fikk på vann, og det forteller mye om hvor tørt det er, og hvor ekstrem brannfaren nå er. Folk må ikke finne på å tenne noen slags form for åpen ild slik situasjonen nå er. Forbudet mot all åpen ild er absolutt, påpeker branninspektør Engum