Huses Prosjektrom3 har vært etablert i lokaler i gamle, nedlagte Vinstra ysteri. Nå flytter han inn i en nedlagt industrihall i Lomoen på Vinstra.

- Dette er nøyaktig et slikt lokale jeg har vært på utkikk etter. Dette lokalet er faktisk større enn det LIllehammer kunstmuseum disponerer, sier Huse til Dølen.

Søker permanente lokaler

Lokalet Huse har leid er en av industrihallene i den nedlagte betongvarefabrikken til Lund eiendom i Lomoen. I sitt videre arbeid med Prosjektrom3 har Huse fått 150 tusen kroner i støtte både fra Nord-Fron kommune og Oppland Fylkeskommune - regionrådet i Midt-Gudbrandsdal avslo søknaden om støtte.

- Den offentlige støtten, sammen med gode bidrag fra flere lokale sponsorer, har vært helt avgjørende for at jeg kan fortsette utviklingen av Prosjektrom3 og åpne dette store kunstlokalet. Eieren av industrihallen, Ove Stian Lund, har også gitt meg en god avtale fram til september. Hva som skjer etter den tid, får vi se, men det sier seg selv at jeg ikke stadig vekk kan være på flyttefot når målet er å etablere permanente kunstlokaler på Vinstra. Håpet lever fortsatt om at jeg kan ta i bruk ett av TIP-byggene om ikke jeg får være her, sier Huse til Dølen.

Åpner i juni

I disse dager er Huse i gang med et større arbeid innvendig i hallen. Her skal det bygges for utstilling uten at lokalene deles inn med vegger - Huse vil bevare romfølelsen og lager en særegen måte omkring kunstpresentasjonen i lokalet.

- Vi bygger et nettverk av vaiere og kjettinger oppunder taket som gjør sitt til at alle kunstverk blir hengende. Dette blir helst spesielt, og gir oss samtidig en fleksibilitet i presentasjonen som du ikke får med kunstverk festet på permanente vegger. Under åpningen 21 juni vil jeg sammen med to andre kjente kunstnere fylle lokalene på en spennende og ny måte, sier Huse som ennå ikke vil gå ut med hvilke to kunstnere han samarbeider med fram til åpningen midtsommers.