I tilknytning til skiltig langs nye E6, dukka spørsmålet opp om det skulle skiltes til Kvamsfjellet eller Rondablikk ved avkjøring til Kvam. Næringslivsaktører i Kvam ønska at Rondablikk skulle brukes, og før saken skulle behandles i planutvalget, var ønsket at saken skulle ut på høring. Det ble lagt fram forslag om to alternativ: Rondablikk og Kvamsfjellet. Kommunen annonserte, og det ble satt ut forslagskasse på servicetorget og på Kiwi i Kvam.

Saken har engasjert i lokalsamfunnet. Det kom inn 271 stemmer, og hele 261 ønsker at det skal skiltes til Kvamsfjellet. Følgelig ville 10 ha Rondablikk.

Noen har også prøvd seg med egne kreative forslag: To har stemt for Kvamsfjellet Rondablikk, to ville ha Kvamsrondane, mens en har foreslått Rondane.

Med bakgrunn i resultatet av høringa, har administrasjonssjef Arne Sandbu i Nord-Fron kommune lagt fram forslag om at Planutvalget anbefaler kommunestyret å vedta at det skal skiltes til Kvamsfjellet.

Saken skal opp i Planutvalget 15. mars.