Den nye rektoren ved den videregående skolen på Vinstra, kommer fra Heidal og heter Leif Solheim. Han jobber for tiden som rektor ved Otta Ungdomsskole.

- Jeg vil tiltre stillingen som rektor ved VVS fra 1. november, og ser fram til å bli kjent med nye kolleger og elevene ved den videregående skolen på Vinstra, sier Solheim til Dølen.

Lang skoleerfaring

Leif Solheim har jobbet som lærer og rektor innen skoleverket i Sel kommune i 35 år. Han var en av sju søkere til rektorstillingen på Vinstra. Han hadde også søkt på den ledige rektorstillingen ved Hamar Katedralskole, men den gikk til avgått rektor på VVS, Ingvild Sætre Rønn.

- Etter 35 år givende år i Sel kommune følte jeg at tida var inne for å prøve noe nytt og søke andre utfordringer, så jeg hadde nok tatt stillingen på Hamar også, om jeg hadde fått den. Stillingen som rektor ved VVS tar jeg med glede og respekt. VVS er en skole som kan vise til gode resultater - det må vi jobbe for å videreføre, sier Solheim, som fortsatt vil bli boende i Heidal.

Han påpeker at hans lange karriere innen barneskole- og ungdomsskole, er en god erfaring å ha med seg.

- Gjennom 35 år i skoleverket har jeg sett store omveltninger og vært i gjennom flere reformer. Det har vært mange utfordringer og mye å ta tak i, men det har gått bra. Jeg gleder meg til å komme i gang på Vinstra utpå høsten.