Midtdøl promillekjørte og havna i grøfta: Må i fengsel