Seterstevnet på Voll finansierte Ruste Bygdahus - og skapte overskrifter nasjonalt