Øker maksgrensa, men hytteforening og grunneiere fikk det ikke som de ville