Lensmann i Midt-Gudbrandsdal Jon Gaarden kan bekrefte at en elg har kommet seg tilbake på riktig side av viltgjerdet.

– E6 er ikke stengt, men det undersøkes nå om det finnes ytterligere en elg innafor gjerdet, sier Gaarden til Dølen.

Bilister bes være oppmerksomme.