Ei tredobling av skader i påskefjellet: 225 frivillige tenestetimar for hjelpekorpset