I Oppland kan det felles fem dyr, mens det i Hedmark og Akershus kan felles til sammen 13 dyr, opplyser Statsforvalteren i Innlandet.

Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesona og varer fram til 31. mai 2024. Ulvesona i Norge inkluderer Akershus, Oslo, Østfold og deler av Hedmark.

I den siste tellinga vinteren 2022–2023 ble det registrert mellom 89 og 92 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge.