Gjennomførte kontroll av vinterutrustning på tunge kjøretøy