Fylkesmannen vil ha status på smittevernutstyr

foto