Oppgjør etter bygging av stålhall endte i rettssak: Midtdøl tapte, og fikk mangedobla utgifter etter dommen