Kommunene skal sørge for tilbud om koronatesting til både innbyggere, tilreisende og turister

foto