Nå har tingretten dømt ham for ruspåvirket bilkjøring.

Berserk i kommunen

Samme mannen besøkte i september i fjor kommunens helse- og sosialetat. Der ble han ikke særlig happy over den behandlingen han fikk, og tok derfor et brannslukningsapparat og slengte det tvers i gjennom ei vindusrute.

Nå er han dømt for skadeverket.

To måneder etter skadeverket i kommunen, kom mannen i klammeri med en annen mann utenfor en bensinstasjon på Vinstra. Han er dømt for vold, det vil si slag/dytting og kvelertak på fornærmede.

Endelig omfatter dommen også amfetaminbruk.

Erkjente alt i retten

I Nord-Gudbrandsdal tingrett har mannen erkjent alt i tiltalebeslutningen.

I retten sa mannen med hensyn til bilkjøringa, at han ikke husker noe fra den, men at han ikke betviler at det er riktig at han kjørte ruspåvirket.

Forut for kjøringen var han blitt kastet ut fra en lokal restaurant fordi han var beruset.

Det foreligger ikke blodprøveresultat i dommen utover at påvirkningen var minst 1,2.

Med hensyn til straffeutmålingen, minner retten om at mannen tidligere er bøtelagt to ganger for blant annet brudd på legemiddelloven.

Tatt tak i livet sitt

Sakene mot mannen har tatt svært lang tid i påtalemakten, noe både aktor og retten er enig om er sterkt formildende nå. Det er det også at mannen har tatt grep om sin egen situasjon. Han har behov for sinnemestring, og har selv tatt initiativet til å endre kursen både med hensyn til rus og sinne. Mannen er i fast arbeid, tjener godt og har vist betydelig endring av livsstilen sin, til det klart positive,  fremgår det av dommen.

Derfor går dommen nå på betinget fengsel i 30 dager, med ei prøvetid på to år.

I tillegg koster ruskjøringen ham 60.000 kroner i bot. Aktor ville ha 70.000 kroner.

Mannen er også fradømt førerretten i to år og en måned, regnet fra da han ble fratatt førerkortet sitt i 2015. Det vil si at han skal ha fått tilbake lappen nå.

Advokat Kåre Lund forsvarte mannen i retten, og vant fram med sine synspunkter i straffeutmålingen.