Så ble altså E-6 gjennom Gudbrandsdalen nok en gang stengt ved Fåvang fordi Laugen flommet inn over vegbanen. Det ble for trangt om plassen i elveløpet. E-6 er den viktigste transportveg nord/syd gjennom landet vårt med like viktige forbindelser fra Otta og Dombås til Vestlandet med sine behov for å komme fram til markedene med varene sine. I tillegg kommer belastningen på lokal infrastruktur, bedrifter, hus og hytter og ikke minst umistelig landbruksjord. Det er rivende galt at denne vegen er så utsatt for å bli stengt.

Hovedårsaken er at det ligger en diger propp i elveløpet i form grus, sand og jord som har fått lov til å bygge seg opp over lang tid. Undrer på hvor mange gardsbruk som egentlig ligger der?

Flerfoldige 100 millioner kroner er brukt hittil i denne forbindelsen og flere kan det bli fordi det foreligger ingen løsning pr dags dato. I lang tid har særinteresser fått lov til å sette seg i mot at den ovenfor nevnte propp i elveløpet skal tas ut. Fordi det vil skade livet i elven påstås det. Dette er feil. En elvebunn er ikke statisk. Den endrer seg hele tiden i takt med vannets bevegelser og livet i elva tilpasser seg dette. En kunnskap som lokale brukere er godt kjent med.

Min konklusjon blir at vannet i Laugen forbi Fåvang må få mer plass ved at  elva blir dypere. Proppen må bort straks.

Ragnar Jacobsen

Nord-Fron Høyre