Kroa ved E6 på Frya skal rives, og arbeidet med dette tar til førstkommende tordag, 23. august.

Innearbeid

Det er AF Decom, på oppdrag for Statens vegvesen, som står for rivinga av Fryatun.

- Fram til torsdag foregår det rivingsarbeider inne, som fjerning av interiør, ledninger og slike ting, opplyser Eli Ramstad i Statens vegvesen.

Rivinga av sjølve bygningsmassen foregår med gravemaskin, og det er planlagt at det vil ta ca. to uker fra rivinga starter til Fryatun er jevna med jorda.

Fryatun kro rives for å gi plass til framtidig E6.