Landslaget for lokalaviser (LLA) la onsdag fram nye opplagstall for mer enn 100 av lokalavisene i Norge. Over en tredjedel av disse lokalavisene øker opplaget, øvrige aviser går noe tilbake det siste året.

Samlet sett går LLA-avisenes opplag ned med beskjedne 0,23 prosent fra det ene året til det andre. Over tid har opplaget til lokalavisene vært stabilt.

- Positiv tendens

Dølen opplevde en liten tilbakegang fra 2016, på ca. 4,4 prosent , som i stor grad kan forklares med flere kampanjer med reduserte priser. Opplagstallet endte på vel 3 500.

- Vi konstaterer at vi hadde en tilbakegang i opplag i fjor, men ser allerede en annen tendens. Etter at vi fikk på plass ny betalingsløsning på nett i mai i fjor, har tallene beveget seg oppover. Nå har Dølen snart 400 rene digitale abonnenter, sier redaktør i Dølen, Tone Sidsel Sanden, som tiltrådte i jobben i august.

Hun har stor tro på at avisa fortsatt er en viktig aktør i lokalsamfunnet.

- Tendensen er positiv, og vi vil forhåpentligvis komme ut av 2018 med et bedre resultat enn i 2017. Folk ønsker å ha lokalavisa, og vi skal bestrebe å skrive om det som er viktig for folk, og de de er opptatt av.

- Lokal identitet

Lokalavisene tilknyttet LLA har et samlet netto-opplag på nesten 330.000 eksemplarer. Generalsekretær Rune Hetland i LLA sier at lokalavisene står meget sterkt i befolkningen:

– Lokalavisene tar samfunnsansvar og er lim og lupe i lokalsamfunnet. Avisene våre bygger lokal identitet og engasjement i nærmiljøet. Flere lokalaviser satser nå på en kombinasjon av nett og papir, og det gleder oss at leserne setter pris på å få innholdet vårt på forskjellige plattformer. I tillegg er lokalavisene en effektiv markedsplass for lokale og nasjonale annonsører.