Har brukt et år på å forberede seg til en ny skolehverdag: – Undersøkelser viser at vi har en del elever som kjeder seg