To veker har gått i eitt: - Håpar vi greier å flate ut kurva framover