Av: NTB

Midlertidig stans i felling av ulv på Østlandet

foto
En ulv felt i Kvamsfjellet i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Foto: Statens naturoppsyn/NTB