Ei reise på liv og død: Førstereisgutt på kvalfangst i 1959

foto